fbpx

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I ONLAJN KUPOVINE

(u daljem tekstu OUK)

PAŽNJA: 

UPOTREBOM OVOG INTERNET SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI SVE NAVEDENE USLOVE KORIŠĆENJA (U DALJEM TEKSTU OUK) I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT.

SAGLASNOST:

POTROŠAČ OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I KUPOVINE PUTEM ONLINE PRODAVNICE I DA PRIHVATA ODABIROM ACCEPT/PRIHVATAM DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM ONLINE PRODAVNICE USLOVE, ČIME OUK POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.

UVODNE ODREDBE

 1. Prodavac MARIJANA PEŠIĆ PR PROIZVODNJA OSTALE ODEĆE MARIJANA FASHION DREAMS UŠĆE je preduzetnik osnovan u skladu sa pravom Republike Srbije, sa poslovnim sedištem u mestu Ušće, opština KRALJEVO, ulica Studenička 64A, sa matičnim brojem: 65940795, poreski identifikacioni broj – PIB dodeljen od Poreske uprave RS: 112195778, pod kojim je upisan u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave sa registrovanom pretežnom delatnošću: 1413 – Proizvodnja ostale odeće. Kontakt podaci (E-mail: info@marijana.rs Web: www.marijana.rs) (Prodavac).
 2. Obveznik je paušalno oporezovan.
 3. Prodavac prodaje svoje proizvode i usluge Potrošačima (Proizvodi) putem svoje online prodavnice MARIJANA.RS (Online prodavnica).
 4.  Potrošač je pravno lice, preduzetnik ili punoletno fizičko lice koje kupuje proizvode ili usluge preko Online prodavnice Prodavca (Potrošač).

 1. PREDMET OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE

Ovim Opštim uslovima korišćenja i prodaje (OUK) putem Online prodavnice bliže se određuju uslovi kupovine Proizvoda od strane Potrošača korišćenjem Online prodavnice.

Pre izvršene kupovine putem Online prodavnice, Potrošač izjavljuje da je pročitao i razumeo sve odredbe OUK, te da iste u potpunosti prihvata.

OUK su dostupni Potrošaču u svakom momentu na internet stranici Online prodavnice MARIJANA.RS, a ugovori koje Potrošači zaključuju sa Prodavcem na osnovu prodaje Proizvoda preko Online prodavnice po osnovu ovih OUK mogu se zaključiti samo na srpskom jeziku.

2. CENE I NAČIN PLAĆANJA

Cene za Proizvode koji se prodaju putem Online prodavnice su izražene u dinarima za prodaju koja se reguliše na teritoriji Republike Srbije. U slučaju kupoprodaje Proizvoda van teritorije Srbije, Potrošač će dodatno biti obavešten o svim uslovima iste od strane Prodavca u skladu sa lokalnim propisima. Cene za Proizvode su dostupne Potrošačima prilikom korišćenja Online prodavnice.

Istaknute cene Proizvoda ne uključuju iznos troškova isporuke.

Cene za Proizvode kao i cene i uslovi isporuke su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

Poručene Proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca, Potrošač može platiti na više načina i to: 1. Online platnim karticama 2. Gotovinski pouzećem 3. Preko računa (e-banking) 4. Uplatnicom u banci ili pošti 5. Plaćanje na rate je moguće samo karticama Banca Intesa.

Online plaćanje platnim karticama

Prilikom odabira opcije plaćanja karticama, bićete preusmereni na stranicu Banca Intesa, koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni mom sistemu.

Gotovinsko plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem Potrošač će cenu naručenih Proizvoda platiti u gotovini neposredno prilikom isporuke.  Plaćanje se vrši isključivo gotovinom pri preuzimanju. 

Troškovi isporuke obračunavaju se prema važećem cenovniku Post Express-a, a u zavisnosti od vrednosti i težine paketa.

Prodavac skreće pažnju na činjenicu da Kupac pri plaćanju pouzećem ima dodatni trošak na ime prenosa novca/otkupnine koji plaća Pošti Srbije odnosno kurirskoj službi.

Plaćanje preko računa (e-banking)

Poručene Proizvode Potrošač može platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje broja porudžbine u polju „svrha uplate“. Nakon plaćanja preko računa, Prodavac je u obavezi da potvrdi navedenu uplatu kroz odgovarajuću opciju u administratorskom panelu Online prodavnice.

Plaćanje uplatnicom u banci ili pošti

Plaćanje uplatnicom podrazumeva da svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na uplatnici dobijate putem e-maila neposredno nakon potvrde porudžbine. Obavezno je upisati broj porudžbine u delu „svrha uplate“ na uplatnici jer su ova polja vezana za identifikacioni broj porudžbine na koju se uplata odnosi. Po evidentiranju Vaše uplate, roba se šalje na izabranu adresu.

Ukoliko Potrošač ne izvrši plaćanje po porudžbini u roku 24h od trenutka njenog kreiranja, ista će biti stornirana i obrisana. Nakon isteka perioda od 24h plaćanje po toj porudžbini nije moguće, ali Potrošač može napraviti novu porudžbinu i izvršiti uplatu po novoj porudžbini.

Za porudžbine kreirane petkom ili za dane vikenda rok za realizaciju uplate umesto 24h je ponedeljak do 17h.

Prodavac isporučuje Potrošaču samo artikle za koje je primio potvrdu o uplati od svoje banke. Nakon prijema informacije od banke Prodavac će promeniti status porudžbine iz FASHION DREAMS u status READY FOR DELIVERY. Nakon slanja paketa Potrošaču, porudžbina dobija status POSLATO, a kada Potrošač preuzme pošiljku, status DOSTAVLJENO.

Plaćanje na rate platnom karticom Banca Intesa

Banca Intesa nudi Potrošaču mogućnost plaćanja na rate, bez kamate, do 6 mesečnih rata, koristeći Visa, MasterCard ili American Express kartice izdate od Banca Intesa.

Prilikom odabira opcije plaćanja karticama Potrošač če biti preusmeren na stranicu Banca Intesa, koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Podaci o platnoj kartici Potrošača nisu dostupni sistemu Prodavca. Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti RSD. Plaćanje na rate je moguće samo karticama Banca Intesa. Potrošač koji koristi uslugu online plaćanja karticama na online prodavnici Prodavca mora ispunjavati sledeće uslove: isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini; samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.

3. PORUČIVANJE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Poručivanje Proizvoda se vrši na sajtu Online prodavnice na način koji je definisan u sekciji uslovi kupovine. U slučaju da Potrošač ima nedoumica u vezi naručivanja Proizvoda putem Online prodavnice, može se obratiti Prodavcu za dodatne informacije putem gore navedenih kontakt podataka.

Poručivanje Proizvoda putem Online prodavnice mogu vršiti punoletna fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Ovi OUK su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije, a u slučaju kupoprodaje sa inostranim elementom Prodavac je u obavezi da obavesti Potrošača o svim uslovima takve kupoprodaje u skladu sa lokalnim propisima. 

Slanjem Porudžbenice Potrošač potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja ugovora obavešten od strane Prodavca o:

 1. Osnovnim obeležjima proizvoda;
 2. Adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
 3. Prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Potrošača;
 4. ZAMENI ARTIKLA – ZAMENA ARTIKLA NIJE MOGUĆA VEĆ ISKLJUČIVO POVRAT NOVCA I TO U ROKU OD 14 DANA OD DANA PRIJEMA ROBE, JER SU PROIZVODI LIMITIRANI, KOMADNO IZRAĐENI PREMA RASPOLOŽIVOSTI MATERIJALA I TIME UNIKATNI – U UNIVERZALNIM VELIČINAMA SA TAČNO  NAZNAČENIM DIMENZIJAMA (ZA SUKNJE, EŠARPE I MARAME); I DA SU HALJINE I BLUZE IZRAĐENE U TRI MEĐUVELIČINE SA TAČNO ISTAKNUTIM, PREDOČENIM MERAMA U „TABELI MERA“ GDE JE PRILOŽENO I „UPUTSTVO ZA MERENJE“. 
 5. Načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Potrošača;
 6. Postojanju prava Potrošača, potrošača u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, na jednostrani raskid ugovora (odustanak od ugovora) pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni;
 7. Podršci koju Prodavac pruža Potrošaču posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Potrošač ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Potrošač ima pravo na ugovorne garancije;
 8. Vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;
 9. Da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, samostalno dogovorom Ugovornih strana, odnosno ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora;
 10. Da može da prepozna, pristupi, uskladišti i reprodukuje tekst ovih OUK, kao i podatke u vezi zaključenog ugovora;
 11. Da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Porudžbenicu;
 12. Da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;
 13. Da su OUK koje je Potrošač pročitao i saglasio se sa istim pre zaključenja ugovora, sastavni deo ugovora između Prodavca i Potrošača, a sa kojima je Potrošač saglasan što potvrđuje slanjem Porudžbenice.

Odmah nakon slanja Porudžbenice, Potrošaču će biti potvrđen prijem Porudžbenice koja sadrži prihvat ponude Potrošača za zaključenje ugovora.

Porudžbenica povodom Proizvoda koje Prodavac primi od Potrošača putem Online prodavnice, su obavezujuće za Potrošača. Slanjem porudžbenice od strane Potrošača Prodavcu putem Online prodavnice, smatra se da je zaključen kupoprodajni ugovor za Proizvode, i to između Prodavca i Potrošača. Takođe, slanjem porudžbenice od strane Potrošača, Potrošač prihvata obavezu plaćanja Proizvoda.

Pri poručivanju Proizvoda putem Online prodavnice, Potrošač je obavešten i saglasan da može doći do razlike u izgledu konkretnog Proizvoda koji se naručuju prikazanih na računaru i mobilnom telefonu Potrošača i stvarnog izgleda Proizvoda (usled reprodukovanja izgleda Proizvoda putem fotografije, grafike i slično).

4. NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE

Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenih Proizvoda. Da bi se izvršila isporuka Potrošač je prethodno u obavezi da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja i ukoliko plaća platnim karticama ili preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe. 

Prodavac zadržava pravo pozivanja Potrošača radi provere podataka iz Porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja Porudžbenice o čemu će Potrošač biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.

Prodavac je u obavezi da izvrši Isporuku kupljene robe, a koju Prodavac ima na lageru, najkasnije u roku od 3-5 radnih dana od momenta izvršene uplate, odnosno prijema Porudžbenice ukoliko se plaćanje vrši pouzećem. U slučaju da Isporuka robe nije moguća, krivicom Potrošača, Prodavac ima pravo da Potrošaču naplati realne troškove prilikom ponovljene Isporuke robe (primer: troškove ležarine u magacinu Prodavca, isporuke na adresu Potrošača, kurirske isporuke). Kao dokaz da je Isporuka neuspešna, Prodavcu će služiti zapisnik u kome će se navesti dan i čas kada je Isporuka trebala da bude izvršena i konstataciju zašto nije izvršena. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Potrošača ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.

Prilikom isporuke robe Prodavac je u obavezi da Potrošaču dostavi odgovarajući račun i prateću dokumentaciju uz kupljene Proizvode. Potrošač je u obavezi da potvrdi prijem Proizvoda potpisivanjem relevantnog dokumenta koji prati Isporuku Proizvoda. U slučaju da se radi o nematerijalnim dobrima ili uslugama koje se isporučuju elektronskim putem, dokaz može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera (npr. originalna poruka i log sa mail servera Prodavca ukoliko je usluga realizovana putem e-mail kanala, odnosno log sa web servera u slučaju da se usluga ili proizvod preuzimaju download-om sa sajta Prodavca).

Potrošač je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni Proizvod. Potrošač je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

Prilikom preuzimanja robe Potrošač je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa u kome mu je isporučen Proizvod, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

Uslovi dostave

Rok isporuke za modele Prodavca je 3-5 radnih dana putem kurirske sluzbe.

Praćenje statusa pošiljke: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/aplikacije/alati/track-and-trace.asp

Cena isporuke je po cenovniku Post Expressa za porudzbine na teritoriji Republike Srbije.

Cenovnik Pošte Srbije: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp

5. SAOBRAZNOST ROBE I REKLAMACIJE

Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Potrošač (pod uslovom da se radi o Potrošaču koji je potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača. Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem slanjem reklamacije na mail info@marijana.rs .(Obrazac za reklamacije)

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nedostatak, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

U slučaju vraćanja Proizvoda i novčanih sredstava Potrošaču, Prodavac je u obavezi da povrat novca izvrši isključivo na način kako je izvršeno plaćanje. U slučaju povrata kupoprodajne cene Potrošaču, Prodavac neće imati pravo na povrat iznosa koje je eventualno platio za usluge Ovlašećene platne institucije i Ovlašćene kurirske službe.

Prodavac je dužan da Potrošaču potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 14 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Potrošač ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na Proizvodima isključivo uz odgovarajuću dokumentaciju, račun i robu, koje je dužan da priloži prilikom reklamacije.

U slučaju Potrošača na koje se ne primenjuje Zakon o zaštiti potrošača, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa materijalnim nedostacima na Proizvodima.

6. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Prema važećim propisima Republike Srbije, kod kupovine na daljinu Potrošač (pod uslovom da se radi o Potrošaču koji je potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Prodavca. Obrazac izjave o odustanku od Ugovora – povrat artikla)

U slučaju odustanka od ugovora, svi kupljeni proizvodi moraju biti vraćeni Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od slanja Izjave o odustanku uz pripadajuću dokumentaciju (račun) i to primaocu: Marijana Pešić PR MARIJANA FASHION DREAMS, ulica Studenička 64a, 36342 Ušće, opština Kraljevo sa napomenom “Odustanak od ugovora”. Vraćanje proizvoda kupljenih putem Online prodavnice moguće je isključivo i samo na navedenu adresu Prodavca.

Troškove vraćanja proizvoda snosi Potrošač.

Potrošač je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

U slučaju odustanka od ugovora uplaćena sredstva će biti vraćena na račun Potrošača najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio odustanak. Prodavac može da odloži povrat sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

7. USLOVI KORIŠĆENJA ONLINE PRODAVNICE I KORISNIČKI NALOZI POTROŠAČA

Registracija Naloga za kupovinu preko Online prodavnice

Da bi izvršio kupovinu Proizvoda iz Online prodavnice, Potrošač može, ali nije u obavezi, da ima korisnički nalog koji registruje preko Online prodavnice. Potrošač sa registrovanim nalogom, kao i Potrošač bez registrovanog naloga potvrđuje da je u potpunosti upoznat i da prihvata Opšte uslove korišćenja Onlajn prodavnice www.marijana.rs./uslovi-koriscenja. 

8. KUPOVINA PROIZVODA U SVOJSTVU GOSTA

Onlajn prodavnica nudi i funkciju kupovine proizvoda u svojstvu gosta. Ova vrsta kupovine podrazumeva da će od Potrošača biti zatraženi samo osnovni podaci koji su potrebni za obradu porudžbine. Po završetku postupka kupovine, biće Vam ponuđena mogućnost da se registrujete kao korisnik ili da nastavite kao neregistrovani korisnik.

Potrošač korišćenjem Online prodavnice za kupovinu Proizvoda, potvrđuje sledeće:

 • Da je u potpunosti upoznat i da prihvata ove OUK,
 • Tačnost i potpunost navedenih podataka u postupku registracije i otvaranja korisničkog naloga, odnosno podataka dostavljenih prilikom korišćenja Online prodavnice.

U slučaju da se Korisnik odluči da registruje korisnički nalog za kupovinu preko Online prodavnice (Nalog), na osnovu registrovanog Naloga, Potrošač može koristiti Online prodavnicu u skladu sa ovim OUK.

Potrošač je u obavezi da dostavi Prodavcu, između ostalog, i sledeće podatke:

 • U slučaju Potrošača fizičkog lica: Ime i prezime, email, broj telefona, prebivalište ili boravište (adresa, grad i poštanski broj) (obavezno),
 • U slučaju Potrošača pravnog lica i preduzetnika: poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, adresa sedišta (adresa, grad i poštanski broj), matični broj, PIB, e-mail, broj telefona (svi podaci obavezni).

Potrošač može biti svako punoletno fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik. Nalozi koji se registruju botovima ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i korišćenjem odnosno kupovinom preko Online prodavnice, Potrošač izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj sedište ima Prodavac. Potrošač je upoznat da Prodavac zadržava pravo da odbije zahtev Potrošača za registraciju Naloga, odnosno da mu odbije mogućnost kupovine preko Online prodavnice, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Potrošaču u kom slučaju Prodavac neće snositi bilo kakvu odgovornost.

Potrošač snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. Prodavac ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Kupčevog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

Potrošač prihvata da, ukoliko su podaci za kreiranje korisničkog naloga neistiniti, netačni, zastareli i nepotpuni, Prodavac zadržava pravo da, trenutno i bez dodatnog obrazloženja, ukine Nalog Potrošača, i/ili zabrani Potrošaču pristup i korišćenje Online prodavnice, kao i bilo kog njenog dela.

Potrošač je u obavezi da Prodavcu da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja Naloga, odnosno neophodne za vršenje kupovine preko Online prodavnice, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati Prodavcu, podležu uslovima ovih OUK.

Potrošač snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga, bilo od strane Potrošača, ili trećih lica ovlašćenih od strane Potrošača da pristupe Nalogu, i u obavezi je da omogući da su, kako on tako i ovlašćena treća lica, upoznata sa OUK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala Prodavčeva pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

Potrošač koji se prijavljuje i koristi Online prodavnicu smatra se za potrebe ovih OUK ugovornom stranom.

U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, Prodavac zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom. Dokumentacija može uključivati, ali nije ograničena na izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata, drugi zvaničan dokument itd.

Prodavac zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu i da prenese Nalog na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, Prodavac zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana.

Potrošač ne sme da koristi Online prodavnicu u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom bilo kakvog oblika korišćenja Online prodavnice, Potrošač ne sme kršiti ni jedan relevantni zakon/propis

9. PISANA KOMUNIKACIJA 

Važeći propisi zahtevaju da neki podaci i obaveštenja koja Vam šaljem budu u pisanom obliku. Korišćenjem ovog sajta prihvatate da se većina komunikacije između nas odvija elektronskim putem. Obratiću Vam se putem imejla ili ću Vam pružiti informacije objavljivanjem obaveštenja na ovom sajtu. U ugovorne svrhe slažete se sa upotrebom elektronskih načina komunikacije i prihvatate da su svi ugovori, obaveštenja, informacije i druga komunikacija koju Vam šaljem elektronskim putem u skladu sa pravnim zahtevima njihovog pružanja na pisani način. Ta odredba ne utiče na Vaša zakonska prava.

Podaci o ličnosti

Za potrebe kupoprodaje putem Online prodavnice Prodavac obrađuje određene podatke o ličnosti Potrošača na način i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno u nastavku teksta.

Intelektualna svojina i licenca

Sva prava na Online prodavnici zadržava Prodavac. Prodavac je omogućio Potrošaču da koristi Online prodavnicu za potrebe kupovine Proizvoda preko istog.

Online prodavnica je zaštićena zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. Prodavac izjavljuje da zadržava sva prava u vezi sa Online prodavnicom, uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Potrošač je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu Online prodavnice, osim ako je to izričito dozvoljeno.

Dizajn, logo i registrovani znaci koje Prodavac koristi na Online prodavnici zaštićeni su zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine (Autorski delovi Online prodavnice) i vlasništvo su Prodavca.

U skladu sa ovim OUK i prihvatanjem istih od strane Potrošača, Prodavac dodeljuje i Potrošač ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu i licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da Potrošač registruje Nalog i koristi Online prodavnicu, u zavisnosti od slučaja a za potrebe kupovine Proizvoda preko Online prodavnice.

Ograničena licenca koja je data Potrošaču za korišćenje Online prodavnice i Autorskih delova Online prodavnice podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba Online prodavnice, koja krši dole navedena ograničenja licence predstavlja neovlašćeno korišćenje Online prodavnice protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava Prodavca na Online prodavnici i Autorskim delovima Online prodavnice. Potrošač je saglasan da ni pod kakvim okolnostima neće, između ostalog: 

 1. Kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Online prodavnicu, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Online prodavnice.
 2. Modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Online prodavnice, osim ako je toProdavac izričito odobrio;
 3. Ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim OUK bilo kom trećem licu bez prethodne izričite pisane saglasnosti Prodavca;
 4. Koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na rad Online prodavnice, ili programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Online prodavnice, odnosno Prodavca, ili prikupljaju informacije o Online prodavnici čitajući delove memorije koju Online prodavnica koristi za skladištenje informacija o Online prodavnici.

Sva prava na Online prodavnici su vlasništvo Prodavca, a Potrošač ima samo pravo korišćenja Online prodavnice, u skladu sa ovim OUK. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Potrošaču na osnovu ovih OUK pripadaju Prodavcu. Sva prava na Autorskim delovima Online prodavnica su vlasništvo Prodavca, i Potrošač ima samo pravo korišćenja Autorskih delova na Online prodavnici u skladu sa ovim OUK.

 Potrošač ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje Online prodavnice, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Prodavca, kao ni korišćenje Autorskih delova Online prodavnice bez izričite prethodne pisane saglasnosti odgovarajućih označenih lica.

Uslovi koji se odnose na hardver/konekciju

Kako bi pristupio Online prodavnici i istu koristio, Potrošač mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardver i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Potrošač snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, popravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Online prodavnici.

Modifikacije Online prodavnice

Prodavac obaveštava Potrošača da Prodavac ima pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Online prodavnice, sa ili bez slanja obaveštenja Potrošaču ili trećoj strani ili odgovornosti prema istima.

 Potrošač takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupilo i/ili koristio Online prodavnicu. U tom slučaju samo Potrošač snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnju Online prodavnicu uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu OUK.

Prodavac obaveštava Potrošača da Prodavac može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti Online prodavnicu, ili deo Online prodavnice, sa ili bez ikakvog obaveštenja Potrošača ili odgovornosti prema njemu.

Prodavac obaveštava Potrošača da neće biti odgovoran Potrošaču, niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Online prodavnice.

Otkazivanje i ukidanje Naloga

 Potrošač ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga. Otkaz Naloga se vrši izborom opcije deaktivacija naloga u korisničkom panelu u okviru Online prodavnice. Potrošač je u obavezi da izvrši sve eventualne obaveze prema Prodavcu u skladu sa ovim OUK pre otkazivanja Naloga.

Samo Potrošač snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Naloga. Otkazivanje putem telefona, e-maila ili na neki drugi način se neće smatrati važećim.

Prodavac može da ukine Nalog Potrošača, sa ili bez slanja prethodnog obaveštenja Potrošaču, i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Online prodavnice. 

Nakon otkazivanja Naloga bilo od strane Prodavca ili Potrošača,

 •  Potrošač više neće moći da pristupi Nalogu;
 • Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim OUK, Potrošač nema pravo ni na kakve zahteve i potraživanja prema Prodavcu;
 • Svi dospeli iznosi koje Potrošač duguje Prodavcu će se smatrati dospelim i plativim u celosti; i
 • Nalog Potrošača će biti uklonjen sa interneta.

Prodavac može privremeno onemogućiti Potrošača da koristi Online prodavnicu u slučaju da Potrošač ima bilo koju dospelu a neizmirenu obavezu prema Prodavcu.

Obaveze i odgovornosti Potrošača

Prodavac zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Nalozima za koje utvrdi da krše ove OUK ili su na neki drugi način štetni za Online prodavnicu i Prodavca.

 Potrošač razume da Prodavac koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Online prodavnice. U tom smislu, ni Operator ni Prodavac neće biti odgovorni za nefunkcionisanje Online prodavnice, usled radnji i propuštanja trećih lica.

 Potrošač razume da tehnička obrada i prenos putem Online prodavnice, uključujući i Sadržaj, obuhvata (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

 Potrošač nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, sms-ove ili „spam“ poruke, crve ili viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem Online prodavnice.

 Potrošač je odgovoran za sve aktivnosti u vezi sa Nalogom i korišćenjem Online prodavnice.

Prilikom korišćenja Online prodavnice, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:

 • Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju;
 • Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
 • Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima;
 • Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a;
 • Imitacija ili lažno predstavljanje Potrošača na bilo koji način;
 • Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih OUK, a kako to Prodavac utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju Prodavcu da trenutno prekine poslovnu saradnju sa Potrošačem bez ikakvog dodatnog obrazloženja, odnosno da ukine Nalog Potrošača.

10. DOGAĐAJI IZVAN MOJE KONTROLE 

Ne snosim odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje sam prihvatila prema Ugovoru ukoliko su uzrokovane događajima koji su izvan naše razumne kontrole („Viša sila“). Viša sila obuhvata svaki čin, događaj, neuspešno izvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući, između ostalog, sledeće: 1. Štrajk, zatvaranje ili druge oblike protesta. 2. Građanske nemire, pobune, invazije, terorističke napade ili terorističke pretnje, rat (objavljen ili neobjavljen) ili pretnju rata ili pripremu za rat. 3. Požare, eksplozije, oluje, poplave, potrese, kolapse, epidemije ili druge prirodne katastrofe. 4. Nemogućnost korišćenja železničkog, brodskog, vazdušnog ili motornog saobraćaja ili drugih transportnih sredstava, javnih ili privatnih. 5. Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih sistema. 6. Uredbe, dekrete, zakone, propise ili ograničenja bilo koje vlade ili organa vlasti. 7. Štrajk, kvar ili nesreću u morskom ili rečnom saobraćaju, poštanskom saobraćaju ili drugoj vrsti saobraćaja. Podrazumeva se da se moje obaveze koje proizlaze iz Ugovora obustavljaju tokom perioda u kom je Viša sila na snazi i biće omogućeno produženje roka u kojem mogu da ispunim te obaveze u periodu koji je jednak periodu trajanja Više sile. Biće obezbeđeni svi razumni resursi kako bi se situacija Više sile završila ili kako bi se pronašlo rešenje koje omogućava ispunjavanje mojih obaveza prema Ugovoru uprkos situaciji Više sile.

Odricanje od garancije

 Potrošač koristi Online prodavnicu na sopstveni rizik. Online prodavnica je takva kakva jeste ili kakva je dostupna bez davanja ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. Prodavac izjavljuje da se odriče svih garancija, izričitih ili implicitnih, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj relevantnim važećim zakonom i ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, što se može odnositi na proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Online prodavnice.

Oslobađanje odgovornosti

Prodavac se na najbolji mogući način trudi da obezbedi ažurnost i pravilnost podataka, koji su objavljeni na Onlajn prodavnici www.marijana.rs . Uprkos tome moguće je da se karakteristike proizvoda, njihova dostupnost i cena promene tako brzo, da snabdevač ne uspe blagovremeno da prepravi podatke na internet stanici. U tom slučaju će Potrošača obavestiti o promenama i omogućiti mu poništavanje porudžbine naručenog artikla.

Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne garantuju karakteristike proizvoda.

Prodavac ne garantuje i izjavljuje da ne garantuje da funkcionisanje Online prodavnice neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti.

Potrošač preuzima svu odgovornost za odabir Online prodavnice, za pristup istom, kao i za korišćenje Online prodavnice.

Potrošač koji za kupoprodaju koristi Online prodavnice prema Prodavcu ostvaruje sva prava propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

Naknada štete

Potrošač prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti Prodavca kao, direktora, zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste uključujući, ali ne i isključivo odgovarajuće advokatske troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa (1.) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom OUK Online prodavnice; (2.) kršenjem ovih OUK; ili (3.) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Potrošača.

Ograničenje odgovornosti

Potrošač izričito ističe da razume i prihvata da Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (1.) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Online prodavnice; (2.) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Online prodavnice; (4.) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Potrošača; (4.) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Online prodavnice; (5.) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Online prodavnicu, i njeno korišćenje.

11. PRAVO NA IZMENU OPŠTIH USLOVA KUPOVINE I NAČINA KORIŠĆENJA 

Prodavac ima pravo da u svakom trenutku pregleda i izmeni ove Opšte uslove. 

Potrošač snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u OUK.

Podležete pravilima i Opštim uslovima koji su na snazi u trenutku u kom koristite ovaj sajt ili vršite porudžbinu, osim ako prema zakonu ili odluci organa vlasti moramo retroaktivno da izvršimo promene u navedenim pravilima, Uslovima ili Pravilima privatnosti. U tom slučaju moguće promene će takođe uticati na porudžbine koje ste prethodno izvršili.

Ukoliko neke od izmena ovih OUK postanu neprihvatljive za Potrošača ili zbog njih Potrošač više nije u saglasnosti i skladu sa ovim OUK, Potrošač je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Online prodavnicu. Ukoliko Potrošač nastavi da koristi Online prodavnicu, čak i nakon izmene ovih OUK, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Potrošač u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

12. OSTALI USLOVI

Ukoliko neka od odredbi ovih OUK postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i OUK kao celine.

Na odnose nastale putem online kupovine preko Online prodavnice, između Prodavca i Potrošača se primenjuju odredbe relevantnih propisa Republike Srbije.

Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih OUK i izvršenih kupoprodaja po osnovu ovih OUK, Prodavac i Potrošač će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, Prodavac i Potrošač su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Srbiji u smislu relevantnih propisa.

Prodavac i Potrošač su saglasni da će ovi OUK regulisati sve kupoprodaje u vezi sa Proizvodima putem Online prodavnice www.marijana.rs .

Ovi OUK primenjuju se na svaku prodaju koju izvrši Prodavac preko Online prodavnice.

Ovi OUK su sastavljeni i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim OUK primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava. 

Online prodavnica je osnovana i posluje u skladu sa pravom Republike Srbije. Potrošači koji odluče da pristupe i koriste Online prodavnicu, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

Pristupanjem i korišćenjem Online prodavnice Potrošač se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih OUK u potpunosti. 

13. VLASNIČKA PRAVA I INFORMACIJE O PRODAVCU

Bilo koja upotreba Online prodavnice ili OUK Prodavca, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Prodavca je zabranjeno.

Osnovni podaci o Prodavcu su:

MARIJANA PEŠIĆ PR PROIZVODNJA OSTALE ODEĆE MARIJANA FASHION DREAMS UŠĆE, osnovan u skladu sa pravom Republike Srbije, sa poslovnim sedištem Studenička 64A, 36342 Ušće, opština Kraljevo, SRBIJA. Matični broj 65940795, PIB dodeljen od Poreske uprave RS: 112195778. Pretežna delatnost: 1413 – Proizvodnja ostale odeće. Kontakt podaci (e-mail: info@marijana.rs, web shop: www.marijana.rs).

Obveznik je paušalno oporezovan.

Račun predstavlja ugovorni dokument i proizvodi dejstvo bez pečata i potpisa ovlašćenog lica.

14. KOMENTARI I PREDLOZI 

Vaši komentari i predlozi su uvek dobrodošli. Pošaljite Vaše komentare i predloge putem obrasca za kontakt.

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem Online prodavnice možete pisati na e-mail: info@marijana.rs

SAGLASNOST

 POTROŠAČ OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I KUPOVINE PUTEM ONLINE PRODAVNICE I DA PRIHVATA ODABIROM ACCEPT/PRIHVATAM DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM ONLINE PRODAVNICE USLOVE, ČIME OUK POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.

SR