fbpx

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovom Polisom privatnosti uređuje se svrha i način obrade podataka o ličnosti koje „Marijana Fashion Dreams“ kao rukovalac prikuplja od korisnika sajta www.marijana.rs (u daljem tekstu: sajt).

Polisa privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

U interesu korisnika je da Polisu privatnosti pročita prilikom pristupanja sajtu. Korišćenjem sajta, podrazumeva se da je korisnik saglasan sa uslovima ove polise. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa sajtu. 

„Marijana Fashion Dreams“ u ovoj delatnosti u prvi plan stavlja odnos prema potrošačima, veoma mi je stalo do zaštite podataka o ličnosti kupaca i korisnika ovog sajta.

„Marijana Fashion Dreams“ se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa svrhom i pravnim osnovom, zbog kojih su prikupljeni.

„Marijana Fashion Dreams“ će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere, u cilju obezbeđivanja da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa pozitivnopravnim propisima i kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. 

Podatke koje ste poverili neću dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ću postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena lica u „Marijana Fashion Dreams“, takođe obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan odnos. „Marijana Fashion Dreams“ razume značaj čuvanja tajnosti podataka i brine o poštovanju ove Politike privatnosti.

Poštovani korisnici, molim vas da pre korišćenja „Marijana Fashion Dreams“ usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta sajtu www.marijana.rs i stranicama digitalnog marketinga koje su povezane sa sajtom, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molim vas da ne koristite ovu web stranicu.

Ova Politika privatnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmenama i dopunama ove Politike privatnosti.

Značenje izraza

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL) izrazi: „podatak o ličnosti“ i „obrada podataka o ličnosti“ imaju sledeće značenje:

 – „podatak o ličnosti“ (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

– „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

 – „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

 – „pseudonimizacija“ je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.

 1. PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: MARIJANA PEŠIĆ PR MARIJANA FASHION DREAMS

Sedište: STUDENIČKA 64A, 36342 UŠĆE, KRALJEVO, SRBIJA

Matični broj: 65940795

Poreski identifikacioni broj: 112195778

E-mail: info@marijana.rs

Telefon: +38163/8-324-785

 1. PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE


Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.


Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:

 • Pristanak, dat od strane posetioca web stranice MARIJANA, kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na info@marijana.rs ili slanjem dopisa na adresu koja je prethodno naznačena;
 • Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;
 • Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;
 • Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Legitimni interes rukovaoca – za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na vašim željama, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju vašim potrebama i željama;

Pravni osnov određen je u skladu sa čl. 12 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha obrade:

„Marijana Fashion Dreams“ obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovoj Politici privatnosti o registrovanom korisniku sa svrhom:

 • odgovaranja na upit ili zahtev korisnika i pružanja najbolje moguće usluge;
 • obrađivanja porudžbine (npr. obaveštavanje kupca o statusu narudžbine, vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.)
 • omogućavanje kupcima podnošenje reklamacija i povrata u online prodavnici;
 • omogućavanje kupcima reklamacije robe;
 • omogućavanje kupcima različitih načina plaćanja;
 • omogućavanje kupcima povraćaj sredstava plaćanja;
 • omogućavanje prikazivanja potrošačima sadržaja na web stranici na najučinkovitiji način;
 • filtriranje sadržaja koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, u cilju olakšavanja pretrage;
 • obaveštavanje o promenama odredaba, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka;
 • pohranjivanje bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici web stranice mogu kreirati;
 • omogućavanje učestvovanja korisnika u nagradnim igrama i sličnim promocijama;
 • prilagođavanje sadržaja korisnika našim web stranicama, u cilju pružanja personalizovane ponude;
 • otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotrebe ili prevare.


Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju vaše posebne saglasnosti, i to sa svrhom:

 • izveštavanja o posebnim pogodnostima, koje su često vremenski ograničene;
 • izveštavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima;
 • izveštavanja o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove;
 • obaveštavanja o novim kolekcijama;
 • dostavljanja korisnih informacija vezanih za MARIJANA Internet prodavnicu i druge maloprodajne objekte;
 • kontaktiranja u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.);
 • marketinških analiza, u cilju poboljšanju prodajne ponude.
 1. REGISTRACIJA I OTVARANJE PROFILA

MARIJANA Internet prodavnicu možete koristiti u svojstvu „Registrovanog korisnika“ ili „Gosta“.

Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, pol, datum rođenja i IP adresa.

Vaš MARIJANA profil dostupan je samo nakon registracije na MARIJANA web stranici sa tačnim registracionim podacima, tj. e-mail adresom i lozinkom – zato vas molimo da te podatke čuvate i da koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku kombinujete velika, mala slova i brojeve, te da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promenite makar jednom godišnje. „Marijana Fashion Dreams“ nema pristup lozinkama, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

„Marijana Fashion Dreams“ čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu info@marijana.rs (e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik). Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), MARIJANA Internet prodavnica će čuvati vaše podatke u roku od mesec dana od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

Gore navedeni podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na vašem profilu, dostupni su zaposlenima u “Marijana Fashion Dreams“ i obrađivačima sa kojima rukovalac ima regulisan odnos, kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako vas zanima ko sve može imati pristup vašim ličnim podacima, molimo vas pročitajte rubriku „Obrađivači i primaoci ličnih podataka“.

1.2 PORUČIVANJE PROIZVODA U ONLINE PRODAVNICI OD STRANE „GOSTA“

Kupovinu u MARIJANA online prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik – „gost“.

U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane „gosta“ potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, adresa i mesto prebivališta, adresa isporuke, e-mail adresa i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, MARIJANA verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

U skladu sa načelom minimizacije podataka, od vas samo tražimo osnovne podatke, koji su nam neophodni za sprovođenje online prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da vas, u skladu sa propozicijama „Marijana Fashion Dreams“ i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.


1.3 DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U ONLINE PRODAVNICI

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine, delimo sa našim partnerima za logistiku (Post Express), kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.


1.4 POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTEVA

Korisnik našeg veb-sajta može nam postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca, koji su dostupni na MARIJANA Internet prodavnicu ili alternativno, putem e-mail adrese. Podaci koje korisnik dostavi (IP adresa i/ili mail adresa) prilikom postavljanja željenih upita biće korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.

Upite ili zahteve možete postaviti preko chat forme ili putem email-a info@marijana.rs.

Navedena e-mail adresa nije lična, već poslovna e-adresa „Marijana Fashion Dreams“. Dakle, ista nije vezana za jedno fizičko lice, već podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, zaposlene u „Marijana Fashion Dreams“, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog zahteva.

Ukoliko ste korisnik društvene mreže Facebook/Instagram, možete svoj nalog povezati na MARIJANA chat obrasce, u cilju postavljanja upita ili zahteva. „Marijana Fashion Dreams“, u tom slučaju, prikuplja korisničko ime na tim društvenim mrežama i IP adresu, ali nema pristup profilima i lozinkama na pomenutim sajtovima, niti sa pružaocima tih društvenih mreža delimo vaše lične podatke pohranjene kod nas.

Slanjem e-poruke posredstvom web chat obrasca ili na e-mail adrese navedene na veb-sajtu www.marijana.rs korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše online prodavnice.

Takođe, ukoliko nam ne pružite navedene neophodne podatke prilikom postavljanja upita ili zahteva, „Marijana Fashion Dreams“ verovatno neće moći da postupi na zatraženi način.


1.5 ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PRILIKOM PLAĆANJA PLATNIM KARTICAMA

Prilikom kupovine na sajtu odnosno unošenja podataka o platnoj kartici, lični podaci i druge poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pri čemu se i ceo proces naplate obavlja na stranicama banke.
Podaci sa kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u MARIJANA Internet prodavnici ne primaju se i ne obrađuju u našim sistemima. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti naših partnera za online naplatu (Banca Intesa i Paypal), a mi dobijamo podatke o statusu transakcije. MARIJANA nikada ne dolazi u kontakt sa celovitim podacima o vašoj platnoj kartici. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju naši partneri za online naplatu pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banca Intesa odnosno PayPal-a. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko panela Bance Intesa, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

1.6 Newsletter i upotreba podataka za marketing

Putem newsletter-a „Marijana Fashion Dreams“ obaveštava korisnike koji pošalju svoj pristanak o: novostima u ponudi u našoj online prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketinškim aktivnostima, programu lojalnosti i drugim programima vernosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje „Marijana Fashion Dreams“ organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanih za „Marijana Fashion Dreams“. 

Kako biste se prijavili za primanje newsletter-a dovoljno je da pošaljete adresu e-pošte, na koju želite primati newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa newsletter-a u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti e-poštom nakon prijave, kao i u svakom newsletter-u.

Prijavom na newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu vaše aktivnosti na našem sajtu, u cilju prilagođavanja MARIJANA Internet prodavnice vašim zahtevima i interesovanjima, odnosno da dobijanja personalizovane kompilacije vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem e-mail adrese, koju ste nam pružali kao podatak o ličnosti. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti MARIJANA Internet prodavnice.

Takođe, možete se prijaviti na primanje novosti i pogodnosti preko SMS ili Viber poruka, u kom slučaju ste obavezni da date samo vaš broj telefona.

Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, te nam u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, MARIJANA će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude. „Marijana Fashion Dreams“ će obrađivati navedene podatke za pomenute ponude samo ako ste za to dali svoj pristanak.

Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), MARIJANA Internet prodavnica će čuvati vaše podatke o ličnosti u roku od mesec dana od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

 1. PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA MARIJANOM

Različite tehnologije mogu se koristiti na MARIJANA Internet prodavnici, kako bismo je poboljšali, učinili je jednostavnijom, prilagođenoj korisnicima, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime. Primeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, flash kolačiće i web-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz online prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i vizuelnog izgleda naše web stranice, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

 1. Click-stream podaci

Kada posetite našu web stranicu, podaci se šalju sa vašeg pretraživača na naš server. Ti podaci omogućuju nam da optimizujemo naše usluge i poboljšamo vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i pohranjujemo mi ili obrađivači, sa kojima imamo regulisan odnos.

Možemo prikupljati informacije o vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketinških analiza. Ovo su podaci o postupcima i uzorcima pregledanja naših korisnika i mogu uključivati sledeće:

 • IP adresu posetioca
 • Datum i vreme posete
 • URL preporuke (web mesto sa koje je posetilac poslat)
 • Posećene stranice i „putovanje“ korisnika na našoj web stranici
 • Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).

1.2 Kolačići (cookies)


Kolačić je tekstualna datoteka koju web server postavlja na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na vaš računar.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi MARIJANA Internet prodavnica radila pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, u cilju pružanja specifičnih tehničkih karakteristika i celokupnog pozitivnog korisničkog iskustva.

Pročitajte našu Politiku kolačića kako biste saznali više o našoj upotrebi kolačića.

1.3 Re-targeting tehnologije

MARIJANA Internet prodavnica koristi re-targeting tehnologije. To nam omogućava direktno i lično oglašavanje posetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode.

Re-targeting tehnologije analiziraju vaše kolačiće i prikazuju oglase na osnovu vašeg prethodnog ponašanja pri surfovanju internetom. Za više informacija o kolačićima pogledajte našu politiku kolačića.


5. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Ukoliko ostavite podatke o ličnosti na MARIJANA Internet prodavnici, to činite u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Ipak, ako odlučite da ne date tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web stranici.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, „Marijana Fashion Dreams“ pruža dosta opcija, u cilju pružanja pomoći našim korisnicima u zadržavanju kontrole nad svojim ličnim podacima, odnosno u ostvarivanju svojih prava.

Sva prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva na info@marijana.rs .Upite ili zahteve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo vas informisati o merama koje smo preduzeli.


Kao lice na koje se podaci odnose imate sledeća prava:

 1. Pravo na informisanje

Sve informacije u vezi obrade vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem e-mail adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahteva identifikujete na odgovarajući način.
 

       1.2 Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.

        1.3 Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.

        1.4 Pravo na brisanje

U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti vašem zahtevu, obavestićemo vas o istom.

         1.5 Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

          1.6 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.

          1.7 Pravo na prigovor

Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima MARIJANE, npr. za marketinške svrhe.

          1.8 Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

           1.9 Pravo na pritužbu nadzornom organu

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd.

 1. KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, REŠAVANJA PRITUŽBI

Kako biste poslali pritužbu ili prigovor, ako želite da rešite neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših ličnih podataka koje obrađuje „MARIJANA FASHION DREAMS“ molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

Naziv: MARIJANA PEŠIĆ PR MARIJANA FASHION DREAMS

e-mail: info@marijana.rs

Republika Srbija

Da bismo vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za „Marijana Fashion Dreams“ predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

 1. OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA

„Marijana Fashion Dreams“ koristi obrađivače za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. Svi obrađivači podataka i primaoci koje „Marijana Fashion Dreams“ angažuje obrađuju samo vaše lične podatke u skladu sa Marijaninim uputstvima i zakonski i ugovorno su dužni da se pridržavaju strogih sigurnosnih postupaka prilikom rukovanja ličnim podacima.

„Marijana Fashion Dreams“ kao rukovalac može da odredi kao obrađivača samo ono lice, koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose obrade podataka o ličnosti.

Ko ima pristup ličnim podacima korisnika

U zavisnosti od svrhe obrade ličnih podataka korisnika određenih ovom polisom i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja lični podaci korisnika su dostupni zaposlenima u „Marijana Fashion Dreams“ Ušće, njegovim honorarnim saradnicima i pouzdanim trećim licima koja „Marijana Fashion Dreams“ Ušće pružaju usluge u vezi sa obavljanjem njegove delatnosti, kao što su: 

 – marketinške agencije;

 – IT agencije odnosno lica koja pružaju pomoć „Marijana Fashion Dreams“ u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;

 – lica koja „Marijana Fashion Dreams“ pružaju uslugu isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i

 – lica koja „Marijana Fashion Dreams“ pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi navedeni primaoci su obavezni da usklade svoje poslovanje sa ZZPL-om odnosno da preduzmu sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili lične podatke korisnika. U slučajevima kada je „Marijana Fashion Dreams“ rukovalac ličnih podataka, a njihovu obradu po njegovom nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, ugovorne strane su u obavezi da zaključe poseban ugovor o zaštiti podataka o ličnosti kojim se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti. Zaštita ličnih podataka korisnika od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju pruža „Marijana Fashion Dreams“.

Lični podaci korisnika mogu biti otkriveni i državnim organima kada je „Marijana Fashion Dreams“ na to obavezan zakonom, odnosno kada je dužan da to učini u skladu sa važećim propisima ili u cilju zaštite svojih prava i interesa i prava korisnika kao kupaca.

„Marijana Fashion Dreams“ deli podatke o ličnosti potrošača sa poslovnim partnerima, u svrhe ispunjavanja funkcije MARIJANA Internet prodavnice i pružanja Potrošačima kvalitetnog iskustva na MARIJANA Internet prodavnici.

Prilikom obrade podataka o ličnosti „Marijana Fashion Dreams“ može vaše lične podatke podeliti sa svojim poslovnim partnerima ili povezanim licima, na teritoriji Republike Srbije.

Veb-stranica www.marijana.rs tehničkim i organizacijskim merama štiti od neovlašćenog pristupa, izmene ili deljena podataka o ličnosti, kao i od gubljenja ili brisanja, ali ne može garantovati za druge Internet kompanije.

 1. VREMENSKI ROK U KOM SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), MARIJANA će u narednih mesec dana nakon deregistracije čuvati vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u MARIJANA Internet prodavnici obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspešno izvršene kupovine, uračunavajući i vreme za rešavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvatisaglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Svi podaci prikupljeni kroz interakciju sa MARIJANOM (kao što su analiza kupovine, IP adresa, analiza uređaja, retargeting marketing i sl) prilikom posete web stranici brisaće se u roku od 24 meseca od dana njihovog prikupljanja.

Ako to zahtevaju pozitivnopravni propisi, MARIJANA navedene podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

 1. MALOLETNICI

Maloletnici mlađi od 15 godina ne smeju da koriste MARIJANA veb-stranicu. „Marijana Fashion Dreams“ ne prikuplja, niti zadržava lične podatke od lica mlađeg od 15 godina, te nijedan deo ove Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 15 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takvog lica otkrije da je poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem e-mail-a na info@marijana.rs .

 1. KORIŠĆENJE KOLAČIĆA

Marijana Internet prodavnica koristi kolačiće (cookies) u svakom trenutku korisnikove interakcije sa sajtom.

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na korisničkom uređaju (kompjuteru i/ili telefonu), a nastaju tokom posete sajtu. Kada korisnik ponovo pristupi sajtu MARIJANA preuzima podatke sa uređaja korisnika koji su sadržani u kolačićima.

„Marijana Fashion Dreams“ koristi kolaćiće kontakt menadžment sistema koji isključivo služi pravilnom funkcionisanju sajta, kao i usluge nekoliko servisa koji upotrebljavaju ograničene kolačiće. Ti kolačići imaju za cilj omogućavanje određenih funkcija koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i korišćenje tog sadržaja od strane drugih internet servisa, ali i u marketinške svrhe.

Na primer, prilikom posete sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, „Marijana Fashion Dreams“ od korisnika prikuplja i pohranjuje podatke, kao što su: naziv internet pretraživača preko kojeg korisnik pristupa sajtu, naziv i tip uređaja korisnika, operativni sistem, naziv domena, adresu internet protokola (IP) računara, datum i vreme pristupanja sajtu, internet adresu stranica preko kojih korisnik pristupa sajtu i druge slične informacije.

Kolačići omogućuju korisniku bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz sajta, a „Marijana Fashion Dreams“ pomoću njih može analizirati kupce, pratiti posete i unapređivati svoje oglašavanje.

Isključivanjem kolačića korisnik odlučuje da li će da dozvoli njihovo pohranjivanje na uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima korisnik može izvršiti u internet pretraživaču ili izborom odravarajuće opcije prilikom posete sajtu.  

Više o kolačićima pročitajte ovde Obaveštenje o kolačićima.

 1. IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika o privatnosti se može povremeno menjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima.

„Marijana Fashion Dreams“ zadržava pravo da izmeni Polisu privatnosti s tim što će datum izmene biti naznačen na kraju Polise privatnosti.  Obaveštenje o izmenama se ne šalje korisnicima. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju sticanja svesti o mogućim izmenama, preporučuje se periodična poseta ovoj stranici i pregled Polise privatnosti. Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na sajtu nakon ovih izmena, smatra se da ih je prihvatio i da je saglasan sa njima.

 1. KONTAKT

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa Polisom privatnosti i njenim sprovođenjem korisnik može dobiti slanjem upita e-mail-om na adresu info@marijana.rs

Beograd, 2021. godine

Marijana Fashion Dreams

SR